GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Mozajka, provozovatel Tomáš Hák, IČ: 88260275  (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo OP

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem uzavírání smluv, dodávání služeb, identifikaci plateb za služby, zasílání newsletterů, řešení případné reklamace, řešení Vašich dotazů a připomínek, řešení případných stížností a sporů. Tyto údaje budou Zpracovatelem uchovány po dobu nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené výše.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2022.

 

Vyžádat si informaci jaké osobní údaje o vás zpracováváme, požádat o opravu nebo kompletní výmaz můžete na emailu: info@mozajka.cz.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2022.

Zarezervujte si pobyt

Díky našemu rezervačnímu systému si určitě najdete ideální termín

Email: info@mozajka.cz

Nám. sv. Jana 343
Velké Bílovice

© Mozajka | JelenStudio.cz Webdesign